En dag på fäboden

Klockan 05.00 är det dags att stiga upp. Då delar man sysslorna så att en person sköter mjölkningen och en sköter mejeriet. Morronsysslorna tar några timmar och sedan är det dags för frukost, då har djuren släppts på bete. Så är det dags att planera för dagens besökare och det kan bli många.

En viktig del av verksamheten gäller besökare av fäboden. Sedan lång tid tillbaka har Karl-Tövåsen varit ett kärt utflyktsmål för turister men även för bygdens befolkning. Redan för hundra år sedan, när det fanns stora hotell och pensionat i Rättvik, Vikarbyn och Sjurberg, var det vanligt att gästerna gjorde en utflykt till fäboden i lövade kärror. Idag kommer de flesta med bil och förutom de som enbart kommer för att titta på djuren och fäbodarbetet, finns det många andra besökare. Här ordnas barndop, fäbodgudstjänster och andra program. Naturligtvis har fäboden sin egen majstång och midsommarfirande sker lördagen efter midsommar.

Många pensionärer från kommunens äldreboende gläds också över en utflykt hit. Vid 17.00-tiden är det åter mjölkdags. Har korna inte kommit hem till den tiden, får man gå ut och leta. Djuren kan vandra långt, vissa dagar 5 km enkel väg men familjen vet ofta var man skall leta. Gamla fäbodställen, ängar i skogen och kalhyggen hör till kornas favoritställen. Eftersom kor sällan går till samma ställe två dagar i rad utan väljer betesmark i motsatt riktning har man lite kontroll på var man skall börja leta. Ofta hör man korna på långt håll eftersom nästan alla kor har en koskälla runt halsen. Den fyller flera funktioner, man hör var djuren är och den avskräcker björn och varg. Några av korna har för säkerhets skull också en sändare runt halsen. Den är till stor hjälp om dom blir skrämda och försvinner långt bort i skogen.