Öppet sommaren 2024
28 juni–11 augusti
Fredag–Söndag kl. 12.00–16.00
(Midsommarhelgen stängt)


Tin Gumuns
Telefon: 070-232 65 25
E-post:  info@karltovasensfabod.se 


Mina tacksamma tankar går till alla de människor som i århundraden fört kunskapen om fäbodbruk vidare.

Det har gett mig och min familj möjligheten att vara en del av historien.

Ett stort och innerligt tack till alla er som på olika sätt bistår oss i arbetet med att bevara Karl-Tövåsens fäbod till kommande generationer.