SOMMAREN 2017

På grund av en separation och omständigheterna runt den, har jag tvingats ta det svåra beslutet att hålla Karl-Tövåsens fäbod stängd för allmänheten i sommar. Fäboden kommer att betas av djur, men både kaféet och försäljningen kommer att vara stängda.

De senaste årens stöd och det stora intresset som visats för Karl-Tövåsens fäbod har varit ovärderligt och jag hoppas att vi sommaren 2018 kan öppna för allmänheten igen.

// Tin